www.sxkb.net > 带弓偏旁的字有哪些

带弓偏旁的字有哪些

部首为【弓】 的汉字共61个汉字.总笔画数3:弓 总笔画数4: 吊 引 总笔画数5:弘 弗 总笔画数6:弛 总笔画数7: 弟 张 总笔画数8: 弧 弪 弥 弩 弦 总笔画数9:弭 弯 总笔画数10:弱 弪 总笔画数11:弹 张 强 总笔画数12:弼 强 总笔画数13:彀 总笔画数14: 别 总笔画数15:弹 总笔画数16:强 总笔画数17:弥 总笔画数22:弯 总笔画数23:

部首为 弓 的汉字:笔画# 弓笔画1# 吊# # 引笔画2# 弘# 弗笔画3# # # # 弛笔画4# # # # 弟# 张笔画5# # # # # 弧# 弥# 弦# 弪# 弩笔画6# # # 弯# 弭笔画7# # # # 弪# 弱笔画8# # 张# # 强# # 弹笔画9# # # # 强# 弼笔画10# # # # # 彀笔画11# # # 别# 笔画12# 弹笔画13# # 强# 笔画14# 弥# 笔画19# 弯笔画20#

笔画# 弓 笔画1# 吊# # 引 笔画2# 弘# 弗 笔画3# # # # 弛 笔画4# # # # 弟# 张 笔画5# # # # # 弧# 弥# 弦# 弪# 弩 笔画6# # # 弯# 弭 笔画7# # # # 弪# 弱 笔画8# # 张# # 强# # 弹 笔画9# # # # 强# 弼 笔画10# # # # # 彀 笔画11# # # 别# 笔画12# 弹 笔画13# # 强# 笔画14# 弥# 笔画19# 弯 笔画20#

笔画1# # 引笔画2# 弘# 弗笔画3# # # # 弛笔画4# # # # 弟# 张笔画5# # # # # 弧# 弥# 弦# 弪# 弩笔画6# # # 弯# 弭笔画7# # # # 弪# 弱笔画8# # 张# # 强# # 弹笔画9# # # # 强# 弼笔画10# # # # # 彀笔画11# # # 别# 笔画12# 弹笔画13# # 强# 笔画14# 弥# 笔画19# 弯笔画20#

引 弘 弛 张 弥 弩 弧 弦 弪 弯 弭 强 弹 弼 强 弹 强 弥

弓gong:弓箭.引yin:引诱.吊diao:同吊.弗fu:弗雷.弘:弘扬.弓:[gōng].1、射箭或发弹丸的器具:弓箭、弓弩;2、像弓的器具或形态:胡琴弓子;3、旧时丈量地亩用的器具和计算单位;4、弯曲:~身.5、姓.

笔画 #弓 笔画1 #吊 # #引 笔画2 #弘 #弗 笔画3 # # # #弛 笔画4 # # # #弟 #张 笔画5 # # # # #弧 #弥 #弦 #弪 #弩 笔画6 # # #弯 #弭 笔画7 # # # #弪 #弱 笔画8 # #张 # #强 # #弹 笔画9 # # # #强 #弼 笔画10 # # # # #彀 笔画11 # # #别 # 笔画12 #弹 笔画13 # #强 # 笔画14 #弥 # 笔画19 #弯 笔画20 #

弓字旁的所有字:笔划 汉字 3 弓gōng, 4 引yǐn,吊diào,hù, 5 弗fú,弘hóng, 6 弛chí,tuí,jiàng,wū, 7 bà,弟dì,张zhàng,zhāng,jué,shěn, 8 chāo,弧hú,弪jìng,弥mí,弩nǔ,tāo,弦xián,dǐ,fǔ, 9 弭mǐ,qu

汉字 拼音 笔划 弓 gōng, 3 引 yǐn, 4 吊 diào, 4 hù, 4 弗 fú, 5 弘 hóng, 5 弛 chí, 6 tuí, 6 jiàng, 6 wū, 6 bà, 7 弟 dì, 7 张 zhàng,zhāng, 7 juée68a8462616964757a686964616f31333236356636, 7 shěn, 7 chāo, 8 弧 hú, 8 弪 jìng,

弓字部首:弓拼音:[gōng]释义:1.射箭或发弹丸的器具:~箭.~弩.飞鸟尽,良~藏.2. 像弓的器具或形态:胡琴~子.~鞋.3. 旧时丈量地亩用的器具和计算单位.4. 弯曲:~身.5. 姓.

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com