www.sxkb.net > 带有鼻字的成语

带有鼻字的成语

带有鼻字的成语 :仰人鼻息、嗤之以鼻、鼻青脸肿、碰一鼻子灰、一鼻子灰、横挑鼻子竖挑眼、鹰鼻鹞眼、一鼻孔出气、异香扑鼻、鼻头出火、鼻蹋嘴歪、听人穿鼻、掩鼻而过、鼻息如雷、抹一鼻子灰、鼻端生火、眼观鼻,鼻观心、掩鼻偷香、有鼻子有眼、鼻塌嘴歪、蚁鼻之缺、鼻垩挥斤、阿鼻地狱、鼻塌唇青、一个鼻孔出气、开山鼻祖、鼻孔朝天、抓牛鼻子

鼻息如雷 鼻息:鼾声.打呼噜的声音就象打雷一样响.形容熟睡时鼾声大作. 嗤之以鼻 嗤:讥笑.用鼻子吭声冷笑.表示轻蔑. 寒心酸鼻 寒心:心中战粟;酸鼻:鼻子辛酸.形容心里害怕而又悲痛. 横挑鼻子竖挑眼 比喻百般挑剔. 抹一鼻子

仰人鼻息、嗤之以鼻、碰一鼻子灰、一鼻子灰、鼻青脸肿、横挑鼻子竖挑眼、鹰鼻鹞眼、一鼻孔出气、鼻蹋嘴歪、异香扑鼻、鼻头出火、掩鼻而过、听人穿鼻、鼻端生火、抹一鼻子灰、鼻息如雷、鼻垩挥斤、眼观鼻,鼻观心、抓牛鼻子、掩鼻偷香、鼻孔朝天、

鼻端出火 鼻端生火 鼻垩挥斤 鼻孔朝天 鼻孔辽天 鼻孔撩天 鼻青额肿 鼻青脸肿 鼻青眼乌 鼻青眼肿 鼻青眼紫 鼻塌唇青 鼻塌嘴歪 鼻蹋嘴歪 鼻头出火 鼻息如雷 鼻肿眼青

鼻青脸肿 鼻子发青,脸都肿起来,形容被打得很惨 开山鼻祖 比喻一个学术流派、技艺的开创者 鼻息如雷 鼻息:鼾声.打呼噜的声音就象打雷一样响.形容熟睡时鼾声大作. 嗤之以鼻 嗤:讥笑.用鼻子吭声冷笑.表示轻蔑. 横挑鼻子竖挑眼

鼻青脸肿

带鼻的四字成语 :仰人鼻息、嗤之以鼻、鼻青脸肿、一鼻子灰、鹰鼻鹞眼、异香扑鼻、鼻头出火、鼻蹋嘴歪、听人穿鼻、掩鼻而过、鼻息如雷、鼻端生火、掩鼻偷香、鼻塌嘴歪、蚁鼻之缺、鼻垩挥斤、阿鼻地狱、鼻塌唇青、开山鼻祖、鼻孔朝天、抓牛鼻子、寒心酸鼻、耳满鼻满、仰承鼻息、鼻鼻

鼻孔朝天、 鼻青脸肿、 鼻青眼肿、 鼻息如雷、 鼻垩挥斤、 鼻孔辽天、 鼻头出火、 鼻端生火、 鼻端出火、 鼻孔撩天

仰人鼻息 掩鼻而过 鼻息如雷 嗤之以鼻 鼻青脸肿 鼻垩挥斤

鼻息如雷 嗤之以鼻 横挑鼻子竖挑眼 寒心酸鼻 有鼻子有眼 听人穿鼻 仰人鼻息 掩鼻而过

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com