www.sxkb.net > 古代形容女子笑的词语

古代形容女子笑的词语

形容女子笑容美丽的成语 词语:一笑百媚、一笑倾城、一笑一颦、回眸一笑、拈花微笑、拈花一笑、千金一笑、莞尔而笑、嫣然一笑、掩口而笑、一一笑、一颦一笑

1. 一笑百媚[yī xiào bǎi mèi]形容美人的笑态.2. 笑魇如花[xiào yè rú huā]形容女子的笑脸像花儿一样美丽的.3. 笑比褒姒[xiào bǐ bāo sì]形容女子笑得美.4. 语笑嫣然[yǔ xiào yān rán]形容女子笑得很美.5. 一笑一颦[yī xiào yī pín]形容女人脸上的

回眸一笑百媚生.巧笑倩兮,美目盼兮.回顾千万,一笑千金 .微晕红潮一线,拂向桃腮红 两颊笑涡霞光荡漾.绣幕芙蓉一笑开,斜偎宝鸭衬香腮,眼波才动被人猜.笑遗光.嫣然巧笑.一颦一笑.笑比褒姒.有美一人,婉如清扬.妍姿巧笑,和媚心肠.但行处,鸟惊庭树; 将到时,影度回廊.仙袂乍飘兮,闻麝兰之馥郁; 荷衣欲动兮,听环佩之铿锵.靥笑春桃兮,云堆翠髻; 唇绽樱颗兮,榴齿含香.

沉鱼落雁、闭月羞花、倾城倾国、国色天香 手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮 国色天香 貌若天仙 环肥燕瘦 窈窕淑女 秀丽端庄 艳若桃李 花枝招展 温柔可人 活泼可爱 亭亭玉立 如花似玉 软玉温香 兰质蕙心 秀外慧中 楚楚动人 明眸皓齿 天生丽质

1. 回眸一笑2. 语笑嫣然3. 嫣然一笑4. 莞尔5. 盈盈一笑6. 一颦一笑 释义:7. 回眸一笑:huí móu yī xiào,释义:眸,眼珠.意为转动眼珠,嫣然一笑,用以形容女子妩媚动人的表情,百般诱惑,引人入胜.8. 语笑嫣然:yǔ xiào yān rán,就是说话

一笑百媚、一笑倾城、一笑一颦、打情卖笑、回眸一笑、眉飞眼笑、眉花眼笑、眉欢眼笑、眉开眼笑、眉语目笑、拈花微笑、拈花一笑、千金买笑、千金一笑、莞尔而笑、嫣然一笑、掩口而笑、一一笑、一颦一笑 妍蚩好恶 艳色绝世 宜嗔宜喜 宜喜宜嗔 旖旎风光 余霞成绮

形容女子笑的词语回眸一笑语笑嫣然嫣然一笑盈盈一笑一颦一笑一笑倾城回眸一笑语笑嫣然嫣然一笑盈盈一笑一颦一笑一笑倾城

成语:回眸一笑 嫣然巧笑 笑遗光 一颦一笑 笑比褒姒 回顾千万,一笑千金 眉开眼笑 笑逐颜开 破涕为笑 捧腹大笑 靥铺七巧笑 语笑嫣然一笑置之 哄堂大笑 哑然失笑 莞尔一笑 哭笑不得 笑里藏刀 笑容可掬 谈笑风生 谈笑自若 喜笑颜开 啼笑皆非 嘻

成语:有说有笑 〖解释〗连说带笑.形容十分欢快. 贻笑后人 〖解释〗贻:留下;后人:后世的人.因为荒唐,而让后人耻笑,给后代留下话柄. 眼笑眉飞 〖解释〗形容极度高兴. 笑而不答 〖解释〗只是微笑着,不作正面回答. 笑不可仰

回眸一笑语笑嫣然嫣然一笑莞尔盈盈一笑 一颦一笑 一笑倾城回眸一笑掩口而笑拈花一笑

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com