www.sxkb.net > 含弓的成语有哪些成语有哪些词语,含弓的成语,含弓的

含弓的成语有哪些成语有哪些词语,含弓的成语,含弓的

弓的成语 :惊弓之鸟、杯弓蛇影、左右开弓、高鸟尽,良弓藏、克传弓冶、弯弓饮羽、杯弓市虎、弓折刀尽、开弓不放箭、良弓无改、开弓没有回头箭、弓杯蛇影、鞋弓袜浅、盘马弯弓、鸟尽弓藏,兔死狗烹、弓马娴熟、袭冶承弓、弓影浮杯、弓卧鼓、

杯弓蛇影、惊弓之鸟、鸟尽弓藏、强弓劲弩、左右开弓、盘马弯弓、楚弓楚得、跃马弯弓、楚弓遗影、弯弓饮羽、开弓不放箭、良弓无改、伤弓之鸟、弓影杯蛇、克传弓冶、杯弓市虎、藏弓烹狗、乌焦巴弓、弓调马服、蛇杯弓影、鸟得弓藏、袭冶承弓、弓折刀尽、弓戢矢、弓卧鼓、楚弓复得、烹犬藏弓、鞋弓袜小、高鸟尽良弓藏、鞋弓袜浅

鸟得弓藏鸟尽弓藏杯弓蛇影杯影蛇弓弓影杯蛇弓影浮杯楚得楚弓楚弓楚得楚弓复得藏弓烹狗楚弓遗影弓调马服弓戢戈弓戢矢弓卧鼓 弓折刀尽惊弓之鸟克传弓冶良弓无改 烹狗藏弓盘马弯弓离弓之箭开弓不放箭开弓没有回头箭

杯弓蛇影杯弓市虎杯影蛇弓拨弓曲矢藏弓烹狗楚得楚弓楚弓楚得楚弓复得楚弓遗影弓戢戈弓戢矢弓卧鼓弓调马服弓影杯蛇弓影浮杯弓折刀尽惊弓之鸟开弓不放克传弓冶良弓无改龙隐弓坠鸟得弓藏鸟尽弓藏盘马弯弓烹狗藏弓烹犬藏弓强弓劲弩伤弓之鸟蛇杯弓影蛇影杯弓弯弓饮羽乌焦巴弓袭冶承弓鞋弓袜浅鞋弓袜小跃马弯弓左右开弓蜚鸟尽,良弓藏高鸟尽,良弓藏高鸟尽良弓藏开弓不放箭开弓没有回头箭鸟尽弓藏,兔死狗烹

带弓的成语较多,常见的举例如下:杯弓蛇影 【拼音】:bēi gōng shé yǐng 【解释】:将映在酒杯里的弓影误认为蛇.比喻因疑神疑鬼而引起恐惧. 【出处】:汉应劭《风俗通义世间多有见怪》:“时北壁上有悬赤弩照于杯,形如蛇.宣畏

杯弓市虎 杯弓蛇影 杯影蛇弓 楚得楚弓 楚弓楚得 楚弓复得 藏弓烹狗 楚弓遗影 弓调马服 弓戢戈 弓戢矢 弓卧鼓 高鸟尽,良弓藏 弓影杯蛇 弓影浮杯 弓折刀尽 惊弓之鸟 克传弓冶 开弓不放箭 良弓无改 鸟得弓藏 鸟尽弓藏 烹狗藏弓 盘马弯弓 烹犬藏弓 强弓劲弩 伤弓之鸟 蛇影杯弓 弯弓饮羽 乌焦巴弓 鞋弓袜浅 鞋弓袜浅 鞋弓袜小 鞋弓袜小 跃马弯弓 左右开弓

蛇影杯弓、鸟得弓藏、楚得楚弓、克传弓冶、弯弓饮羽、烹犬藏弓、弓折刀尽、伤弓之鸟、杯弓市虎、良弓无改、鞋弓袜小、惊弓之鸟、弓影杯蛇、鞋弓袜浅、袭冶承弓、弓杯蛇影、盘马弯弓、杯影蛇弓、烹狗藏弓、弓戢戈、鞋弓袜小、弓马娴熟、弓卧鼓、弓调马服、鸟尽弓藏、楚弓遗影、楚弓楚得、强弓劲弩、楚弓复得、乌焦巴弓、跃马弯弓、弓戢矢、藏弓烹狗、杯弓蛇影、蛇杯弓影、左右开弓、开弓不放箭、开弓没有回头箭、高鸟尽良弓藏、蜚鸟尽,良弓藏、高鸟尽,良弓藏、鸟尽弓藏,兔死狗烹

弓的成语:弓调马服 弓马娴熟 弓弩上弦,刀剑出鞘 弓上弦,刀出鞘 弓影杯蛇 弓影浮杯 弓折刀尽 杯弓蛇影 杯弓市虎 拨弓曲矢 藏弓烹狗 楚弓楚得 楚弓复得 楚弓遗影 弓戢戈 弓戢矢 弓卧鼓 惊弓之鸟 开弓不放箭 开弓没有回头箭 良弓无改 拈弓搭箭 强弓劲弩 强弓硬弩 伤弓之鸟 弯弓饮羽 鞋弓袜浅 鞋弓袜小 鞋弓袜浅 鞋弓袜小 克传弓冶 龙隐弓坠 鸟得弓藏 鸟尽弓藏 鸟尽弓藏,兔死狗烹 蛇杯弓影 杯影蛇弓 楚得楚弓 烹狗藏弓 盘马弯弓 烹犬藏弓 蛇影杯弓 乌焦巴弓 袭冶承弓 跃马弯弓 左右开弓 蜚鸟尽,良弓藏 高鸟尽,良弓藏

含有“弓,箭”的成语只有“拈弓搭箭”. 1、拈弓搭箭,拼音:niān gōng dā jiàn. 2、释义:拈:用手指夹住.一手握弓,一手将箭放在弦上,准备发射. 3、出处:明罗贯中《三国演义》第65回:“张飞带住马,拈弓搭箭,回射马超.” 4、感情色彩:褒义词. 5、语法用法:作谓语、宾语;用于作战等. 6、造句: (1)他扔下猎物,拈弓搭箭,举了起来. (2)清军的一个将军,见此情景,悄悄拈弓搭箭,向郑成功面门射来. (3)李铁山拈弓搭箭,嗖的一声,正中独眼狰狞左胯,狰狞身子一缩,带着箭伤向李铁山扑来.

带弓的成语较多,常见的举例如下:杯弓蛇影 【拼音】:bēi gōng shé yǐng 【解释】:将映在酒杯里的弓影误认为蛇.比喻因疑神疑鬼而引起恐惧. 【出处】:汉应劭《风俗通义世间多有见怪》:“时北壁上有悬赤弩照于杯,形如蛇.宣畏

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com