www.sxkb.net > 厌的组词怎么写

厌的组词怎么写

厌 [yàn] 厌薄 yàn bó 厌恶,鄙视 厌薄名利 厌烦 yàn fán 厌恶;腻烦 他厌烦她耍小聪明 厌恨 yàn hèn 讨厌、憎恨 他厌恨那种势利小人 厌倦 yàn juàn 对某种活动失去兴趣,不愿继续做 他读小说从不厌倦 厌腻 yàn nì 厌恶、腻烦 他逐渐对这种生活厌腻了 厌气 yàn qì 方〉∶厌烦;令人生厌 我待打杀那后娘孩子,我自家男生哩?厌气杀人!没的人是傻子么!--《醒世姻缘传》厌弃 yàn qì 厌恶嫌弃 厌世 yàn shì 悲观消极,厌弃人世 千岁厌世,去而上仙.--《庄子.天地》厌恶 yàn wù 讨厌,憎恶 看到这样的食物不可能不厌恶

讨厌、 朱厌、 不厌其烦、 兵不厌诈、 学而不厌、 厌恶、 贪得无厌、 会厌、 厌世、 厌弃、 憎厌、喜新厌旧、 厌倦、 厌胜、 厌烦、 百听不厌、 不厌其详、 悲观厌世、 厌胜钱、 百读不厌、 讨厌鬼、 不厌求详、 厌战、 厌气、 讨人厌、 诛求无厌、 三荤五厌、 生厌、 烦厌、 神憎鬼厌、 不厌、 贪猥无厌、 无厌、 厌魅、 厌世主义、 厌腻、 厌厌、 厌然、 厌足

讨厌厌世厌恶食不就

厌烦,厌恶,讨厌

厌倦,厌恶,厌烦,厌食,厌学,厌世,厌弃,厌恨,厌旧 喜新厌旧

厌色、销厌、厌兵、鄙厌、厌地、厌酸、厌断、厌胜、傧厌、厌禳、厌愤、厌煎、威厌、地厌、厌应、厌暴、厌代、厌腻、厌魅、厌、咒厌、厌饫、生厌、厌降、厌事、厌杀、阳厌、厌焉、厌乱、厌易、憎厌、厌贱、厌足、厌劾、蛊厌、嫌厌、厌秽、厌诅、足厌、厌讥

阳厌、 厌诅、 厌愤、 嫌厌、 厌宜、 厌、 厌薄、 属厌、 怠厌、 厌案、 厌驼、 足厌、 厌伪、 厌鄙、 厌毒、 厌满、 倦厌、 厌梦、 可厌、 疲厌、 抑厌、 三厌、 厌捍、 厌钝、 厌、 厌气、 禳厌、 盈厌、 厌极、 厌腰、 厌恋、 厌贱、 厌劾、 欣厌、 厌秽、 厌媚、 天厌、 厌衰、 厌闻、 厌塞

讨厌、 厌恶、 厌恨、 厌倦、 厌战、 会厌、 不厌、 厌世、 厌弃、 厌烦、 无厌、 厌患、 厌蛊、 厌祭、 厌、 厌忌、 阴厌、 厌怠、 镇厌、 厌快、 厌离、 厌恼、 惹厌、 厌心、 厌冠、 厌绝、 冗厌、 厌建、

厌恶

厌(yàn),组词:讨厌、厌恶、厌倦、厌烦、厌世、厌食、厌旧、厌弃、厌战、厌恨、喜新厌旧、悲观厌世、学而不厌.

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com