www.sxkb.net > 20以内进位加法表表格

20以内进位加法表表格

http://wenku.baidu.com/view/a3735eea81c758f5f61f67a3.html

20以内有那些是进位加法

1、11-20的数可以和孩子玩猜数游戏.用3种方式描述数:1)个位是2,十位是1 .2)1个十,5个一.3)比11大,比13小.用这些方式描述数,让孩子猜,或者反过来孩子描述大人猜,直到熟练.2、用计数器拨数.家长说数,孩子拨数.边拨边说数的组成

20以内加法口诀 1+11=12 2+11=13 3+11=14 4+11=15 5+11=16 6+11=17 7+11=18 8+11=19 9+11=20 1+12=13 2+12=14 3+12=15 4+12=16 5+12=17 6+12=18 7+12=19 8+12=20 1+13=14 2+13=15 3+13=16 4+13=17 5+13=18 6+13=19 7+13=

当然包括啊 和<20的都算的

+ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2203 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20以内不进位加减法1、11-20的数可以和孩子玩猜数游戏.用3种方式描述数:1)个位是2,十位是1 .2)1个十,5个一.3)比11大,比13小.用这些方式描述数,让孩子猜,或者反过来孩子描述大人猜,直到熟练.2、用计数器拨数.家长

10以内的加法口诀表 1+1=2 1+2=3 2+1=3 1+3=4 2+2=4 3+1=4 1+4=5 2+3=5 3+2=5 4+1=5 1+5=6 2+4=6 3+3=6 4+2=6 5+1=6 1+6=7 2+5=7 3+4=7 4+3=7 5+2=7 6+1=7 1+7=8 2+6=8 3+5=8 4+4=8 5+3=8 6+2=8 7+1=8 1+8=9 2+7=9 3+6=9 4+5=9

20以内退位减法口诀表11-9=2 11-8=3 11-7=4 11-6=5 11-5=6 11-4=7 11-3=8 11-2=912-9=3 12-8=4 12-7=5 12-6=6 12-5=7 12-4=8 12-3=913-9=4 13-8=5 13-7=6 13-6=7 13-5=8 13-4=9 14-9=5 14-8=6 14-7=7 14-6=8 14-5=915-9=6 15-8=7 15-7=8

加法口诀表10以内加法口诀 1+ 1= 2 1+ 2= 3 2+ 2= 4 1+ 3= 4 2+ 3= 5 3+ 3= 6 1+ 4= 5 2+ 4= 6 3+ 4= 7 4+ 4= 8 1+ 5= 6 2+ 5= 7 3+ 5= 8 4+ 5= 9 5+ 5=10 1+ 6= 7 2+ 6= 8 3+

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com